ביטוח דירה

הדירה והרכוש בה היא אחד הנכסים הכי משמעותיים בחייו של אדם ובדיוק לשם כך חשוב לדאוג לביטוח דירה ותכולה.

הביטוח מעניק כיסוי מפני נזק הנגרם לנכס ולרכוש שבתוכו כתוצאה משורה של מקרים קיצוניים כגון שריפות, אסונות טבע, נזקי צנרת, פריצות וגניבות ופגעים נוספים העלולים להסב לך נזקים כספיים משמעותיים ולהותיר אותך ואת משפחתך ללא קורת גג. בנוסף, ביטוח דירה מעניק ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח חבות המעבידים כלפי המועסקים על ידך בדירה.

אפשרי לרכוש כל אחד מהביטוחים בנפרד אך עדיף לרכוש את שניהם יחד על מנת ליהנות מכיסוי מיטבי עבור הדירה ותכולתה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: