ביטוח משכנתא

קניתם נכס? לקחתם משכנתא? הבנק מחייב אתכם לרכוש ביטוח למשכנתא.

זו איננה בחירה, אלא חובה אחרת לא תוכלו לקבל את הכסף מהבנק. מדובר בביטוח חיים ייעודי, מסוג ריסק שאינו כולל רכיב של חסכון, הכיסוי בו הוא למקרים של מוות ומטרתו היא החזר כספי הלוואת המשכנתא לבנק במקרים בהם המבוטח נפטר. חברת הביטוח לוקחת על עצמה לשלם לבנק את סכום ההלוואה שטרם נפרע. במרבית המקרים בהם נרכש ביטוח חיים למשכנתא, הפרמיה החודשית לתשלום שעל המבוטח לשלם יורדת בהדרגה ככל שהמבוטח מתקדם בהחזר ההלוואה. מדובר בביטוח שהמגן גם עליך וגם על הבנק כדי שמשפחתך תוכל להתמודד עם תשלום המשכנתא גם במקרה של מוות.

ביטוח המשכנתא גם כולל ביטוח מבנה, המספק כיסוי במקרים שבהם נגרם נזק למבנה הממושכן ומטרתו לספק לבנק הגנה בשווי הערך של הנכס הממושכן, במקרים של הרס כתוצאה משריפה, רעידת אדמה וכיו"ב. הביטוח אינו מכסה נזקים שיגרמו לתכולת הדירה, אלא מעניק כיסוי מלא לנזקים שנגרמים למבנה הנכס עצמו. גובה כיסוי הפוליסה יקבע בהתאם לגובה המשכנתא ובמקרה של אחד מהתרחישים שהזכרנו חברת הביטוח תישא על עצמה או תשתתף בפירעון ההלוואה. כל הפרש שיותר לאחר כיסוי הוצאות המשכנתא יועבר אל המבוטח ובני משפחתו.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: