קרן פנסיה

קרן הפנסיה היא אפיק חיסכון מסוג קצבה בלבד המשלב חיסכון לגיל פרישה עם פתרונות ביטוח אחרים. הקרן זכאית להשקיע חלק מכספי העמיתים באגרות חוב ממשלתיות ובכך נעוץ יתרונה הגדול מול אפיקים אחרים לחיסכון ארוך טווח ומסוגים אחרים של ביטוח חיים.

בקרן פנסיה מפקידים כספים לאורך שנות העבודה במטרה לקבל את גמלאות הביטוח בשלושת המצבים הבאים:

  1. פנסיית זקנה – מעניקה גמלה חודשית כאשר המבוטח מגיע לגיל הפרישה המוסכם.
  2. פנסיית נכות – המבוטח מקבל פנסיית נכות (זמנית או קבועה בהתאם למצבו) אם במהלך שנות העבודה נבצר ממנו להמשיך בעבודתו, למשל בשל פציעה או מחלה.
  3. פנסיית שאירים – קצבה חודשית המשולמת לשאירי המבוטח במקרה מותו.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה.

פנו אלינו עוד היום לקבלת הצעה: